• Pretraga

  

 

 

 

 

      

  

 

  Cjenik usluga Skriptarnica

 
GEOMETRIJA LINEARNOG PROGRAMIRANJA
31.5.2010..

GEOMETRIJA LINEARNOG PROGRAMIRANJA

Novo u ponudi…knjiga autora Lavoslava Čaklović pod nazivom Geometrija linearnog programiranja.Ova knjiga se bavi uvjetnom optimizacijom, preciznije onim djelom uvjetne optimizacije u kojem je funkcija koju optimiziramo linearna, a uvjeti su u obliku linearnih ne jednadžbi. Problemi tog tipa u literaturi su poznati kao linearno programiranje ili linearna optimizacija.Knjiga započinje tipičnim problemima linearne optimizacije u praksi kao motivacijom,razrađuje algebarski pristup simpleks metodi preko pojma rječnika, nastavlja s osnovnim pojmovima afine geometrije ( s naglaskom na konveksnost) koji kulminiraju teoremom o separaciji za konačno generirani konus.Zadaci u knjizi, skupljeni na kraju svakog odjeljka, imaju za cilj upotpunjavanje gradiva, njegovo proširenje, a služe i poticanju čitalaca na samostalan rad. Većina ih je riješena ili popraćena uputama i teorijskog su karaktera. Knjiga će poslužiti kao udžbenik iz linearnog programiranja, a namijenjena je studentima viših godina matematike koji su ovladali osnovama linearne algebre: matricama i sustavima linearnih jednadžbi i elementima afine geometrije. 

 
arhiva novosti
artikla u košarici 0
 
=0,00 kn
Još 500,00 kn
do besplatne dostave

Prijava korisnika

 

 

KORISNI LINKOVI