• Pretraga

  

 

 

  

 

  

      

  

 

  Cjenik usluga Skriptarnica

 
Sustavno gospodarenje energijom i upravljanje utjecajima na okoliš u industriji
27.2.2017..

Sustavno gospodarenje energijom i upravljanje utjecajima na okoliš u industriji

U prodaji je nova knjiga:  Sustavno gospodarenje energijom i upravljanje utjecajima na okoliš u industriji

Autori: Zoran Morvaj, Dušan Gvozdenac i Željko Tomšić.

Cijena: 250,00 kn.

 

 

 

 

Ova  knjiga  na hrvatskom  jeziku  je nastala na  osnovi  knjige 'Applied  Industrial  Energy  and  Environmental  Management'   u  izdanju  John  Wiley  &  Sons  Ltd.,  The Atrium   Southern   Gate,  Chichester,   West   Sussex   P019  8SQ,  England.   U  ovom hrvatskom  izdanju  dodani  su  novi  dijelovi,  u  prvom  redu  vezani  za  problematiku energetske efikasnosti u Europskoj uniji. Dan je pravni okvir za gospodarenje energijom i  energetsku   efikasnost   u   EU-u   i  obrazložene   najvažnije   europske   direktive   o energetskoj   efikasnosti.   Prikazani   su   zahtjevi   najvažnijih   direktiva   iz   područja energetske efikasnosti, certificiranje zgrada, mjerenje i verifikacija ušteda na energiji u zgradama   prema  preporukama   EU-a  i  norma  HRN. EN   ISO  50001   'U pravljanje energijom'   (tj.  certifikacija   sustava  upravljanja   energijom   prema  ISO  50001   koja uspostavlja   međunarodno   priznat   i  prihvatljiv   okvir   za  upravljanje   energijom   na globalnoj razini za bilo koji tip organizacije). Dodana   novost   ove   knjige   je   detaljan   opis   alata   za   primjenu   programa gospodarenja energijom i utjecajima na okoliš te opis niza računalnih programa koji omogućavaju   proračune  i  rješavanje   problema  za  specifične   slučajeve   poboljšanja energetske efikasnosti i zaštite okoliša, financijsku  evaluaciju  i praćenje rezultata, a bit će prilog knjige u elektroničkom  obliku.
Motivacija  za prvu takvu knjigu  na engleskom  i  sada ovu,  na hrvatskom  jeziku pojavila se nakon godina iskustva, prvotno iz fakultetskih predavanja i seminara o gospodarenju energijom i utjecajima na okoliš te potom iz međunarodnog  rada kao konzultanata za razvojne banke, međunarodne humanitarne organizacije, velike multinacionalne   tvrtke   i  na  projektima   energetske   efikasnosti   i  zaštite   okoliša   u Hrvatskoj, Europi i Aziji.
 
Jedna od najkorisnijih lekcija koje smo naučili tijekom godina rada s ljudima je o rasponu i širini pitanja koja ne znaju, ne razumiju ili u koja nisu sigurni, zbog čega im je teško primijeniti sustavne programe gospodarenja  energijom  i  utjecajima na okoliš. Ta pitanja dolaze u rasponu od jednostavnih tehničkih detalja ili načina proračunavanja pojedinih vrijednosti pa do cjelovitog  koncepta ili konteksta gospodarenja energijom  i utjecajima   na  okoliš.   Ali ,  pitanja   su  uvijek  o  praktičnim   stranama   vrednovanja trenutačnog   stanja   ili  o  uvođenju   nekih  mjera  poboljšanja,   umjesto  o  teorijskim osnovama. Na  razini  vrhovnog  menadžmenta,  energetska  se  efikasnost  često  smatra  više
tehničkim  nego  menadžerskim  pitanjem,  a sveobuhvatni  karakter  gospodarenja energijom  i  utjecajima  na  okoliš  nije  dovoljno  shvaćen. Posljedično,  nema menadžerskih struktura koje se gospodarenjem energijom mogu baviti kontinuirano i konzistentno.   Gospodarenje   energijom   i   utjecajima   na  okoliš,  naravno,   ima  jaku tehničku  komponentu, ali ako je fokus samo na tehničkim  aspektima, rezultati će biti ograničeni.  Gospodarenje  energijom  i utjecajima  na okoliš  mora  se  usredotočiti  na ljude  jer tehničko znanje  i sofisticirana  oprema neće pokazati rezultate  ako ljudi nisu odlučni i prijemčivi u potrebi za poboljšanjem učinka.
Ljudi na području gospodarenja  energijom i utjecajima  na okoliš dolaze iz raznih struka i svih razina menadžmenta. Njihov zajednički nazivnik je da im je dodijeljena odgovornost  za efikasan pogon i upravljanje postojećim postrojenjima!
Rad   s   ljudima   različitih    struka   ujedinjenih   zajedničkim   ciljem   uvijek   je predstavljao  izazov  jer je potrebno  pronaći  najefikasniji  način da im se  pomogne  da razumiju  i  počnu  uvoditi  procedure  i  tehnike  sustavnog   gospodarenja  energijom   i utjecajima  na okoliš  (SGEUO).  U  kompleksnim  znanjima  o  tehnici  i  menadžmentu željeli  smo  pronaći  one  informacije  koje  postižu  'A-ha!'  efekt,  odnosno  koji  će  biti okidač razumijevanja  i koje će rezultirati primjenjivim znanjem. Drugim riječima, to je bila potraga za odgovarajućom razinom i sadržajem znanja relevantnog za kontekst određene primjene.
Mnoga  pitanja  zaštite okoliša  u industriji usko su vezana za potrošnju  energije  i stoga su u ovoj knjizi obrađena iz perspektive upravljanja ukupnim učinkom (engl. performance)   tvrtke.   Pristup   se  temelji   na  činjenici   da  su   utjecaji   industrijskih postrojenja na okoliš posljedica potrošnje energije i obrade sirovina. Stoga, poboljšanje efikasnosti  potrošnje energije  i  korištenja  sirovina,  zajedno sa smanjivanjem  količina otpada i njegovim uklanjanjem su logični prvi koraci i troškovno najefikasniji načini za zaštitu okoliša, ali za poboljšanje profitabilnosti poslovanja. Uspješan  SGEUO  mora pružiti okvir za gospodarenje  energijom  i utjecajima  na
okoliš, ali i omogućiti i stimulirati kontinuirano učenje, stvaranje i upravljanje znanjem koje je ključni resurs za održavanje konkurentnosti tvrtki. Tvrtke koje uče i imaju sposobnost efikasnog upravljanja znanjem osnova su ekonomije znanja.
Fokus na ljude i gospodarenje  energijom  u industrijskim  postrojenjima  je glavno načelo određivanja  opsega, dubine i  načina prikaza u ovoj knjizi. Stoga će ova knjiga obuhvatiti  menadžerske  aspekte  gospodarenja  u  prvom  dijelu,  a  tehničke  u drugom dijelu.
 
Knjiga  ne razvija  detaljna  načela  i  teorije,  nego  naglašava  primjenu  teorija  za konkretna  rješenja  poboljšanja  energetske  i  pogonske   efikasnosti.  Ako  razmotrimo potrebnu   razinu  znanja  u  kontekstu  primjene  tada  knjiga  daje  potporu praktičarima  koji na tom području  razvijaju i primjenjuju  rješenja za probleme gospodarenja  energijom  i  utjecajima  na  okoliš  u  industriji.  Međutim,  svatko  tko  je završio osnovnu  edukaciju  o menadžmentu  ili inženjerstvu  vidjet će da je ova knjiga koristan vodič u rješavanju praktičnih problema poboljšanja pogonske efikasnosti. Oduprli   smo   se  iskušenju   da  učinimo   knjigu   enciklopedijom   gospodarenja energijom.   Stoga,   brojne   bitne   teme   (rasvjeta,   grijanje,   stupanj-dani,   industrijski vodovodni sustavi, tehnologije smanjenja utjecaja na okoliš) namjerno su izbjegnute, ali su  dane  reference  na  druge  izvore  gdje  su  te  teme  dobro  pokrivene.   Naš  cilj  je usredotočiti   se  na  menadžerske   aspekte   i  tehnička  pitanja   koja  su  specifična   za industrijsko okruženje.
Po  svojoj  strukturi,  knjiga  priznaje  činjenicu  da  su  gospodarenje  energijom  i gospodarenje utjecajima na okoliš dva vrlo interdisciplinarna pitanja pa će malo ljudi pokušati čitati je od korica do korica s istom razinom interesa i pažnje. Stoga se knjiga sastoji od tri dijela, a neki moduli mogu se proučavati odvojeno.
Knjiga uvodno počinje postavljanjem  okvirnog plana za gospodarenje energijom  i utjecajima na okoliš u industriji. Slijedi prvi dio koji objašnjava kontekst i koncept gospodarenja energijom i utjecajima na okoliš, usredotočujući se na praktične metode vrednovanja  učinka,  njegove  evaluacije  i  poboljšanja  u  industrijskim  postrojenjima. Također otkriva potrebu za odgovarajućim  razumijevanjem  proizvodnog procesa koji je najveći potrošač resursa u tvrtki. Slijedi sustavni pristup identificiranja  bitnih unutarnjih i vanjskih interakcija  i ključnih čimbenika  koji utječu na učinak u tvrtki. Naglašava se važnost i daje vodič kroz ključne čimbenike koji utječu na učinak tvrtke. Potom slijedi vodič za upravljanje ljudima, odnosno  menadžerskim  aspektima  kao preduvjet trajnom
poboljšanju energetske efikasnosti i zaštite okoliša te se nastavlja s praktičnim savjetima o  tome  kako  uvesti  gospodarenje  energijom  i  utjecajima  na  okoliš  u  industrijskom okruženju.   Prvi   dio   se  zaključuje   prijedlogom   modela   integriranog   gospodarenja učinkom   u   industrijskim   tvrtkama,   koji   se   može   lako   izgraditi   povrh   sustava gospodarenja   energijom   i  upravljanja   okolišem,   nakon   što   je  on   uspostavljen funkcionalan.
Drugi  dio  se  bavi  tehničkim  aspektima  industrijskog  gospodarenja  energijom  i utjecajima  na  okoliš,  počevši  s  definicijom  industrijskih  energetskih  sustava.  Slijedi analiza pet industrijskih  energetskih sustava: (l) industrijskih  sustava za paru, (2) elektroenergetskih  sustava, (3) sustava komprimiranog  zraka, (4) sustava hlađenja i (5) industrijske kogeneracije. Industrijska kogeneracija se kao sustav razlikuje od klasičnog shvaćanja industrijskih energetskih sustava. Danas je trend korištenja kogeneracije u industriji kao način za poboljšanje ukupne efikasnosti iskorištavanja energije vrlo važan i  stoga  se  razmatra  odvojeno.   Svako  poglavlje  sadrži  dio  o  utjecajima  na  okoliš razmatranog energetskog sustava.
Treći dio je posebnost  ove knjige. Uključuje alate i skup softvera. Sadrži  mnoge korisne 'alate' za primjenu programa gospodarenja  energijom  i utjecajima  na okoliš. Ti
'alati'   su:   podaci    o   materijalima    i   svojstvima    goriva,   analitičkim    metodama, definicijama,  procedurama,  upitnicima  i softver za potporu praktičnoj  primjeni metoda opisanih  u  prva  dva  dijela  knjige.  Softver  koji  smo  razvili  i   koristili  tijekom  naše
konzultantske   prakse   omogućava   proračune   i  rješavanje  problema   za   specifične slučajeve poboljšanja energetske efikasnosti i zaštite okoliša, financijsku evaluaciju i praćenje rezultata. Pomoći će čitateljima  u shvaćanju relevantnih tema i procjenjivanju vlastitih  industrijskih  energetskih  sustava. Kontekst  o tome zašto, kada i kako koristiti alate i softver objašnjen je u knjizi, no čitatelj upoznat s tim područjem može koristiti te alate izravno,  bez pregledavanja  knjige.  Alati  također sadrže  i  definicije  pojmova  ili osnovna objašnjenja  pojmova koji se koriste u tekstu, ali bi odvratili pažnju čitatelja da su objašnjavani u glavnom tekstu.
Ova knjiga utjelovljenje je našeg profesionalnog  pristupa i konzultantskog  iskustva u razvoju i primjeni sustavnih rješenja za gospodarenje energijom i utjecajima na okoliš s ciljem  poboljšanja  učinka  i  profitabilnosti  industrijskih  postrojenja.  Kao  i tijekom našeg rada u visokom obrazovanju i primjeni rješenja, gdje smo također učili od ljudi s kojima smo radili i kojima smo pomagali, Vaši komentari i sugestije kao čitatelja bit će nam i tu dobrodošli.

 

 

 

 
arhiva novosti
artikla u košarici 0
 
=0,00 kn
Još 500,00 kn
do besplatne dostave

Prijava korisnika

 

 

KORISNI LINKOVI