• Pretraga

  

 

 

  

 

  

      

  

 

  Cjenik usluga Skriptarnica

 
Babić,Moguš - Hrvatski pravopis 2010.
28.3.2011..

Babić,Moguš - Hrvatski pravopis 2010.

Ovo izdanje Hrvatskoga pravopisa nosi naslov kao i nekoliko drugih pa i pravopisa što su ga u suautorstvu objavili Stjepan Babić, Božidar Finka i Milan Moguš, ali je ova knjiga ipak novo djelo, posebno u onim dijelovima koje je prije napisao Božidar Finka.

Valja naglasiti da novo izdanje ne znači i novu normu jer norma nije više mijenjana, samo su način izlaganja i pojedina rješenja usklađena sa zaključcima Vijeća za nor mu hrvatskoga standardnoga jezika i s Hrvatskim školskim pravopisom, koji je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa dobio preporuku za upotrebu u školama pa je korisno da se ta dva djela u normativnome smislu u potpunosti podudaraju.

Ujedno smo tekst i rječnik usavršili i dopunili. Autori su se uvijek brinuli za to da Hrvatski pravopis i svojim primjerenim opsegom, nazivima i jasnoćom izlaganja bude prihvatljiv i sa stručnoga i s pedagoških gledišta.Budući daje pravopis zapravo jedina jezikoslovna knjiga koja je izrazito nor mativna, njezina se norma može najbolje odmjeravati prema upotrebi u osnovnim i srednjim školama.Za bolje razumijevanje pravopisnih načela, pravila i pravopisnoga rječnika po trebno je prije služenja pravopisom pročitati uvod i predgovor pravopisnomu rječniku.

Autori su se složili o načelima i načinu izrade svih dijelova, ali su posao podijelili tako daje Stjepan Babić izradio poglavlja Uvod, Jezik i pismo, Glasovi či ć, Glasovi dž i d, Dvoglasnik ie, Pisanje stranih riječi, Razgodci, Pravopisni i posebni znakovi, Predgovor pravopisnomu rječniku, a u rječniku slova A - G, P - S, a Milan Moguš Glas h, Glas j, Jednačenje glasova, Velika i mala početna slova, Sastavljeno i ras tavljeno pisanje riječi, Rastavljanje na kraju retka, a u Pravopisnome rječniku slova H- O, T- Z, ali je svaki autor pročitao i suatorski dio i po tome je ovo djelo cjelovito.

 

 
arhiva novosti
artikla u košarici 0
 
=0,00 kn
Još 500,00 kn
do besplatne dostave

Prijava korisnika

 

 

KORISNI LINKOVI