• Pretraga

  

 

 

  

 

  

      

  

 

  Cjenik usluga Skriptarnica

 
Zbirka programskih zadataka za procesor ARM 7
10.5.2013..

Zbirka programskih zadataka za procesor ARM 7

Zbirka programskih zadataka za procesor ARM 7

Martin Žagar, Josip Knezović, Ivana Bosnić, Mario Kovač

 

Nakon šest godina izvođenja predmeta Arhitektura računala 1, uz službene materijale za predavanja, sakupio se veći broj programskih zadataka koji nisu studentima izlagani u okviru redovite nastavne satnice, nego su im dani elektronskim putem na raspolaganje: bilo kao zadatci za vježbu, bilo kao primjeri zadataka i njihovih rješenja s prošlogodišnjih ispita. Kad je dosegnuta brojka od dvadesetak datoteka sa zadatcima, i s tendencijom daljnjeg povećanja svake godine, odlučeno je da se ovi zadatci dopune, sustavno obrade i objedine u jednu cjelinu - u ovu zbirku zadataka. Zadatci u zbirci pokrivaju programiranje procesora ARM 7, što čini nadopunu Zbirci programskih zadataka za procesor FRISC i zajedno sa njom pokriva cjelokupno gradivo kolegija Arhitektura računala 1. Ova zbirka bi trebala pomoći svim studentima Arhitekture računala 1 u lakšem usvajanju gradiva i polaganju predmeta.

Zbirka se može kupiti u Skriptarnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva po cijeni od 30,00 kuna.

Iz sadržaja:

 

1. Uvod

2. Programiranje procesora ARM 7

2.1 Zapisivanje podataka u računalu
2.2 Operacije s podatcima u računalu
2.3 Potprogami
2.4 Opći programski zadatci

3. Programiranje vanjskih jedinica

3.1 Vanjske jedinice GPIO i RTC

4. Prilog - Tablice programiranja procesora ARM 7

 

 
arhiva novosti
artikla u košarici 0
 
=0,00 kn
Još 500,00 kn
do besplatne dostave

Prijava korisnika

 

 

KORISNI LINKOVI