• Pretraga

  

 

 

 

 

      

  

 

  Cjenik usluga Skriptarnica

 
Ekonomija i ekologija radiokomunikacijskih sustava
5.7.2016..

Ekonomija i ekologija radiokomunikacijskih sustava

Novi sveučilišni udžbenik: Ekonomija i ekologija radiokomunikacijskih sustava

Autori:  Prof. dr. sc. Krešimir Malarić, Prof. dr. sc. Dina Šimunić, Izv. prof. dr. sc. Radovan Zentner.

Cijena: 75,00 kn
 

Ovaj sveučilišni materijal je namijenjen prvenstveno studentima diplomskog studija Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, kao nastavni materijal uz istoimeni kolegij „Ekonomija i ekologija radiokomunikacijskih sustava“.

Materijal je nastao iz suradnje autora u nastavi na spomenutom kolegiju, te pokriva materiju interdisciplinarnih područja bitnih za industriju radijskih komunikacija: poslovne ekonomije, regulacije i upravljanja spektrom, te mjerenja i praćenja biomedicinskih učinaka radiofrekvencijskih polja.
 
  
 
Udžbenik je podijeljen u tri cjeline: 1. Ekonomija i radiokomunikacijski sustavi; 2. Gospodarenje elektromagnetskim spektrom i ekspozimetrija elektromagnetskih polja i 3. Dozimetrija, učinci i zaštita od elektromagnetskih polja.
 
 
Prvi dio, Ekonomija i radiokomunikacijski sustavi, pripremio je izv. prof.dr.sc. Radovan Zentner, s motivacijom da studentima približi stvarnost poslovne ekonomije, kroz povijesni pregled razvoja radiokomunikacija s poslovnog aspekta, te dajući kratak prikaz najvažnijih segmenata poslovanja: strategije, marketinga, računovodstva i financija, zakona tržišta, bankarstva i intelektualnog vlasništva. Nastojalo se ove ključne teme popratiti s primjerima iz radioindustrije, a ujedno dati i dublji uvid u poslovanje i poslovne odnose modernoga globaliziranog društva.
 

Drugi i treći dio čine dio vezan uz ekologiju radiokomunikacijskih sustava. Ekologija (grčki: οἶκος, "kuća"; -λογία, "znanje") se bavi međuodnosom živih organizama, kao i s njihovim prirodnim okolišom. Varijable koje interesiraju ekologe uključuju sastav, raspodjelu, količinu, broj i promjenu stanja organizama unutar i između ekosustava. Stoga se može reći da se ekologija radiofrekvencijskih sustava bavi novim ekosustavom, stvorenim od strane čovjeka, kojeg čine živi organizmi i radiofrekvencijski sustavi.
Drugi dio čini nekoliko cjelina: gospodarenje elektromagnetskim spektrom, pojašnjavanje djelovanja osnovnih stručnih i administrativnih organizacija u području normizacije i legislative telekomunikacija i interakcije elektromagnetskog polja i čovjeka, te uvođenje osnovnih pojmova vezanih uz ekspozimetriju elektromagnetskih polja uz primjer vezan uz mjerenja baznih postaja. Ovaj dio pripremila je prof.dr.sc. Dina Šimunić.
 
Treći dio, Dozimetrija, učinci i zaštita od EM polja, pripremio je prof.dr.sc. Krešimir Malarić. Uz biološke učunke elektromagnetskih polja opisani su aplikatori za zračenje biološkog materijala, dielektrična svojstva bioloških materijala te termoregulacija. Poseban naglasak dan je na utjecaj EM polja na biljke, ljude i životinje. Na kraju, spomenut je i elektromagnetski smog te načini zaštite od zračenja mobitela i baznih postaja.
 
Nadamo se da će ovaj udžbenik korisno poslužiti onima kojima su namijenjena, te da će biti koristan doprinos interdisciplinarnom promišljanju poslovanja kompanija kojima je u fokusu djelatnost vezana za radiofrekvencijski spektar i pripadajuće radiokomunikacijske sustave.

 
arhiva novosti
artikla u košarici 0
 
=0,00 kn
Još 500,00 kn
do besplatne dostave

Prijava korisnika

 

 

KORISNI LINKOVI